Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

WarsawBooster21 - Jak startupy mogą odpowiedzieć na wyzwania stojące przed Warszawą?

WarsawBooster'21 Miejski program akceleracyjny dla start-upów

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Jak startupy mogą odpowiedzieć na wyzwania stojące przed Warszawą?

5 sierpnia 2021 roku operatorzy Warsaw Booster’21 spotkali się z przedstawicielami spółek miejskich oraz innych biur miasta.

Celem spotkania prowadzonego przez Fundację MOST, było zdefiniowanie i priorytetyzacja wyzwań przed jakimi stoi m.st. Warszawa. Uczestnicy spotkania stworzyli listę niemal 50 wyzwań, którą można znaleźć poniżej. Dotyczą one kształtowania przestrzeni, transportu i mobilności, mieszkalnictwa, środowiska i adaptacji do zmian klimatu. To konkretne wskazówki dla osób i zespołów zgłaszających swoje projekty do programu, czego poszukują spółki miejskie i inne jednostki miejskie oraz gdzie możliwa jest realna współpraca z miastem.

Podczas warsztatu wykorzystano zarówno części z metodyki Living Lab, wieloletnie doświadczenie operatorów programu w prowadzeniu akceleracji oraz rozwoju startupów wraz z autorskimi metodykami z obszaru open innovation.

Wyzwaniom przyporządkowano odpowiedzialne za daną tematykę podmioty w mieście oraz wskazano oczekiwane korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań.

Zachęcamy autorów rozwiązań i projektów do zapoznania się z poniższą listą:

Transport i infrastruktura komunikacyjna miasta Warszawa

 • Zintegrowany, intermodalny i inkluzywny transport hybrydowy (publiczny i prywatny)
 • Lepsze skomunikowanie dalszych dzielnic Warszawy z centrum
 • Przywrócenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa do transportu zbiorowego sprzed pandemii
 • Bezpieczny, ekologiczny i komfortowy (systemy klimatyzacji, zarządzanie zatłoczeniem) transport publiczny
 • Skoordynowany transport zbiorowy na poziomie aglomeracji
 • Korzystanie z różnych form transportu zbiorowego
 • Rozwiązania zapewniające dostępność dróg rowerowych/ inteligentny system planowania ścieżek rowerowych
 • Bezpieczne parkingi dla rowerów
 • Systemy rekuperacji energii w środkach transportu

Jakość życia w mieście: planowanie miasta i dbanie o mieszkańców Warszawy

 • Miasto zdecentralizowane tzw. miasto 15-minutowe
 • Zagospodarowanie przestrzenne pod kątem zrównoważonego miasta
 • Wielofunkcyjne urządzenia/przestrzenie miejskie
 • Nowoczesne i wkomponowane w otoczenie bazary i targowiska
 • Huby przesiadkowe centrami życia społecznego
 • Wielofunkcyjne dzielnice w celu ograniczania nadmiernego przemieszczania się między dzielnicami
 • Bezpieczne miasto - monitorowanie nietypowych zachowań, poszukiwanie osób i przedmiotów zaginionych
 • Monitorowanie stanu zdrowia starszych mieszkańców miasta
 • Aktywizacja ruchowa i dostępność zajęć sportowych dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
 • Więcej przestrzeni kąpieliskowej w mieście
 • Ochrona walorów osiedli modernistycznych przed presją inwestycyjną
 • Informacje dot. liczby osób korzystających z basenów/ innych przestrzeni rekreacyjnych
 • Przestrzenie rekreacyjne w całym mieście (równomierne rozłożenie)
 • Przestrzenie rekreacyjne w całym mieście (równomierne rozłożenie)
 • Bezpieczne miasto - otwarcie zamkniętych osiedli
 • Tworzenie technologii adaptacyjnych pomieszczenia dla grup z dysfunkcjami oraz seniorów (np. aplikacje dostosowujące)
 • Niskokosztowe, intuicyjne mieszkania i osiedla (dla osób starszych i z dysfunkcjami)
 • Dobra organizacja życia nocnego w głównych miejscach rozrywkowych (np. Bulwary Wiślane, Stadion Narodowy)

Zasoby naturalne Warszawy: ochrona środowiska, zanieczyszczenie oraz zrównoważona energia

 • Bezemisyjna Warszawa
 • Infrastruktura miejska odporna na zmiany klimatyczne
 • Wzrost efektywnosci energetycznej miasta (w tym rozwój OZE)
 • OZE na budynkach objętych nadzorem konserwatorskim
 • Zagospodarowanie rosnącej liczby odpadów
 • Innowacyjne zagospodarowanie odpadów w mieście, np. przestrzenie miejskie tworzone z materiałów z odzysku
 • Odpowiednie segregowanie odpadów w przestrzeniach publicznych
 • Zarządzanie danymi dot. środowiska (dane zależne i niezależne od człowieka)
 • Więcej zieleni i większy dostęp do wody w przestrzeniach miejskich
 • Tereny rekreacyjne dostosowane do zmian klimatycznych
 • Planowanie ścieżek/chodników z uwzględnieniem jak najmniejszych szkód dla zieleni
 • Świadomość mieszkańców i urzędników nt. zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska, segregacji śmieci
 • Mniej śmieci - zmniejszanie kubatury śmieci

Kapitał miasta Warszawa: usługi publicne, zasoby oraz administracja

 • Pełna dostępność usług miejskich dla wszystkich mieszkańców
 • Efektywne wykorzystanie dostępnych przestrzeni biurowych, mieszkalnych, magazynowych itp.
 • Trasy i płatności za wszystkie środki transportu miejskiego (publiczne i prywatne) w jednym miejscu.
 • Efektywny przepływ towarów w aglomeracji
 • Optymalizacja dokumentacji i obiegu dokumentów dot. inwestycji miejskich
 • Lepsza komunikacja między jednostkami miasta nt. realizowanych działań/projektów (w ramach istniejących w mieście narzędzi).
 • Efektywny dialog i współpraca pomiędzy grupami interesariuszy: przedsiębiorcy, administracja, nauka, NGOs etc.
 • Sprawna miejska administracja (usprawnienia organizacyjne, optymalizacja procesów podejmowania decyzji, zwinność w działaniu)
 • Intuicyjne wyszukiwanie aktów prawnych, zarządzań, regulaminów, procedur
 • Łatwy dostęp do wyspecjalizowanych usług dostępnych na rynku
 • Angażowanie mieszkańców w sprawy miasta
 • Większa rozpoznawalność Warszawy jako destynacji turystycznej